Informació i contacte

    Restaurante chino Yue Lai
    Rda. de Sant Pere
    45
    08010 Barcelona

    Contacteu amb nosaltres